Všeobecné obchodní podmínky
pro používání služeb serveru www.veterina-online.cz


Článek I.
Obecná ustanovení

Provozovatelem serveru www.veterina-online.cz je Ing. Dan Špaňhel se sídlem Svitákova 2730/12, 155 00 Praha - Stodůlky, IČ 729 93 057, neplátce DPH - dále jen "provozovatel".

Uživatelem služeb je veterinární ordinace, která má na serveru www.veterina-online.cz vystaveny informace o svých službách - dále jen "uživatel".


 
Článek II.
Rozsah nabízených služeb

Každý uživatel služby má uživatelské jméno a heslo, se kterými se může přihlásit do administrační části. Administrační část je dostupná na adrese www.veterina-online.cz/administrace.


 
Článek III.
Cena za služby a způsob úhrady

Využívání služeb je zdarma. Služba může být v budoucnosti zpoplatněna. Pokud se tak stane, tak uživatelé služby o tom budou s předstihem informováni a budou se moci rozhodnout, zda pokračovat ve využívání placených nebo bezplatných služeb.


 
Článek IV.
Autorská práva

Uživatel uděluje provozovateli souhlas ke zveřejnění informací a fotografií na stránkách serveru www.veterina-online.cz. Zároveň potvrzuje, že disponuje nezbytnými právy ke všem textům a fotografiím, které jsou uvedeny na stránkách uživatele na serveru www.veterina-online.cz.


 
Článek V.
Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo:

 • zveřejnit informace o sobě v rozsahu určeném tím, zda používá bezplatné nebo placené služby
 • měnit informace o uživateli přes administrační rozhraní www.veterina-online.cz/administrace

Uživatel je povinen:

 • řídit se všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele zveřejněnými na stránkách www.veterina-online.cz
 • zdržet se veškerého jednání, které by mohlo poškodit provozovatele, ostatní uživatele nebo návštěvníky serveru www.veterina-online.cz
 • zdržet se veškerého jednání, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy nebo s pravidly hospodářské soutěže, zejména nevkládat neúplné nebo nepravdivé informace
 • zabezpečit své přístupové heslo před zneužitím, za případné zneužití nese plnou odpovědnost uživatel

Uživatel souhlasí se zpracováním dat provozovatelem. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na e-mailovou adresu uživatele.


 
Článek VI.
Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel má právo:

 • pozastavit přístup uživatele do administrační části nebo po předchozím upozornění e-mailem zcela zrušit informace zveřejněné uživatelem v případě, že jsou v rozporu s dobrými mravy nebo v případě, kdy uživatel řádně neplní povinnosti vyplývající ze všeobecných obchodních podmínek.
 • odmítnout zveřejnit údaje nového uživatele bez udání důvodu
 • jednostranně měnit a doplňovat obchodní podmínky

Provozovatel je povinen:

 • chránit údaje uživatele, zejména jeho přístupové heslo a neposkytovat je nepovolaným osobám
 • zveřejnit na stránkách www.veterina-online.cz aktuální všeobecné obchodní podmínky

 
Článek VII.
Odpovědnost za škody

Provozovatel není zodpovědný za žádné přímé, nepřímé, zvláštní či následné škody vzniklé následkem používání služeb serveru www.veterina-online.cz.

Provozovatel neručí za dostupnost serveru www.veterina-online.cz - při provozu stránek se mohou vyskytnout výpadky. Provozovatel neručí za aktuálnost ani původ informací, které jsou na serveru www.veterina-online.cz na stránkách uživatelů uvedeny.



 

V Praze, dne 23. 6. 2015

Ing. Dan Špaňhel


DOPORUČUJEME:
masáže
solné jeskyně
solárium
rychlá půjčka
vymáhání pohledávek
 
 

Vyber region:
Vyhledávání:

Hlavní město Praha Středočeský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj